Λίγα Λόγια για εμάς

Η HALOS, επιχείρηση πιστοποιημένη κατά ISO 9001 : 2000, δραστηριοποιείται στον τομέα της Βιομηχανικής Πληροφορικής και της Σήμανσης των προϊόντων από το 1994. Συγκεκριμένα εγκαθιστά συστήματα που αποτελούνται από μηχανές σημάνσεως, συσκευές αυτομάτου αναγνωρίσεως κωδικών και αντικειμένων, και ειδικά δίκτυα (Networks) ροής των πληροφοριών προς ένα κεντρικό Η/Υ, τα οποία έχουν προγραμματισθεί καταλλήλως. Διαθέτει στελέχη με εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στο Hardware και Software και εμπειρία στις βιομηχανικές εφαρμογές. Η HALOS είναι γνωστή για τις έξυπνες και αξιόπιστες εφαρμογές – λύσεις που δίνει, που είναι εγκατεστημένες σε εκατοντάδες ικανοποιημένους πελάτες.
Η HALOS είναι Systems Integrator. Μελετά ποια είναι η πλέον κατάλληλη τεχνολογία για την συγκεκριμένη εφαρμογή, ερευνά ποιος βαθμός ευκαμψίας πρέπει να προβλεφθεί στο σύστημα, προσδιορίζει μαζί σας που και ποια στοιχεία πρέπει να συλλεγούν αυτομάτως, κλπ. H HALOS “γεφυρώνει” επίσης τα υπάρχοντα στον πελάτη πληροφοριακά συστήματα διοικήσεως με τα στοιχεία που συγκεντρώνονται με την συγκεκριμένη εφαρμογή, ώστε τελικώς ο πελάτης να έχει τα στοιχεία που χρειάζεται, την στιγμή που τα χρειάζεται, και με την μορφή που τα χρειάζεται.

Με τα συστήματα της η HALOS προσφέρει λύσεις στα εξής:
  • Σήμανση των αντικειμένων και αυτόματη αναγνώριση αυτών.
  • Παρακολούθηση των εργασιών (Operations tracking / Traceability).
  • Kοστολόγηση των εργασιών (για την Διοικητική Λογιστική).

Η HALOS μελετά και προσφέρει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών, δεν πουλάει τυποποιημένες λύσεις σε προβλήματα που ορίζει η ίδια ως προβλήματα των πελατών. Η κάθε παραγωγική διαδικασία έχει την δική της ιδιαιτερότητα και γι’ αυτόν τον λόγο, η HALOS αναλύει μαζί με τον πελάτη τις ανάγκες και τα προβλήματα του, σε όλες τις φάσεις, από τον προσδιορισμό του project μέχρι τις μελλοντικές επεκτάσεις του συστήματος. Τέλος παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα operations tracking – traceability για ISO και HACCP.

Η HALOS διαθέτει στην αγορά και εξοπλισμό είτε ως τμήμα μιας ολοκληρωμένης λύσεως είτε μεμονωμένως.

Εκτυπωτές Bar Code και μηχανές Print & Apply (Avery Dennison).
Σχεδιαστικά Προγράμματα εκτυπωτών (LabelView, BarTender, Nice Label, Prisym).
Eτικετέζες (Avery Dennison).
Online εκτυπωτές (Open Date).
Fixed position Scanners (Sick).
Οπτικοί αναγνώστες Βarcode χειρός και τερματικά (Opticon, Axicon, Honeywell κ.α.).
Ιnkjet εκτυπωτές (Sauven και ΑLE).

Επίσης προμηθεύει τους πελάτες της με αναλώσιμα για την σήμανση των προιόντων (Αυτοκόλλητες ετικέτες, μελανοταινίες εκτυπωτών, μελάνια Inkjet).

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ: ΑVERY DENNISON, LSS, SAUVEN, ALE, DNP, ARMOR, OPEN DATE.

Στους πελάτες της HALOS συμπεριλαμβάνονται η Μ.Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ ΑΕΒΕ, η ΕΒΓΑ, η “CCHBC (Coca Cola)”, η “PEPSICO”, η Vechro, η Χρωτεχ, η Αdelco, o IΦET, η EKO, η JOHNSON & JOHNSON, η “ΓΕΡΜΑΝΟΣ AEBE”, η ΜΙΝΕΡΒΑ Ελαιουργική, η PROCTER & GAMBLE, η ΒIOMAR ΑΕΒΕ, κ.α.

Είμαστε η καλύτερη ομάδα
Αγαπάμε αυτό που κάνουμε
Επικοινωνήστε μαζί μας
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.
Τεχνική Υποστήριξη
Η τεχνογνωσία μας στη διάθεση σας.
Email
Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα.
Έδρα
Θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά.