Εγκατάσταση scanner χειρός Datalogic PowerScan D9530 USB στην εταιρία Α. κ Β. ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.

Η εταιρία μας ολοκλήρωσε την εγκατάσταση scanner χειρός Datalogic PowerScan D9530 USB με ειδικό firmware, για την ανάγνωση PHARMACODE barcode, στην εταιρία Α. κ Β. ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.